استانداردها و مراجع انگلیسی

 ردیف

  موضوعات

دانلود

1 استاندارد آسانسورهای در معرض خرابکاریBS EN 81-71_2018
2

 ضوابط آسانسور برای افراد معلول و ناتوان جسمی

BS EN 81‑70-2018
3ضوابط آسانسورهای آتش‌نشانBS EN 81-72-2015
4 ضوابط طراحی، محاسبات، بازرسی و آزمون قطعات آسانسورBS EN 81-50-2014
5ضوابط آسانسورهای شیب‌روBS EN 81-22-2014
6ضوابط آسانسورهای مسافربر و باری- مسافریBS EN 81-20-2014
7ضوابط و قواعد نصب و اجرای آسانسورPD CEN_TR81-10-2008
8ضوابط برای ادوات هشداردهنده آسانسورBS EN 81-28_2003

 ردیف

  موضوعات

دانلود

9ضوابط آسانسورهای کششیEN 81-1 1998+a3-2009(2010)
10ضوابط آسانسورهای هیدرولیکEN81-2E
11ضوابط پله‌ برقی و رمپ برقیBS-EN-115
12استاندارد ریل‌های آسانسورISO7465
جهت ورود نام کاربری و پسورد خود را وارد نمایید.

 

Sign in with

برای عضویت جدید اینجا را کلیک کنید.