ردیف موضوعات گزینه
۱
راهنمای جامع درب مکانیزه آسانسور- شرکت اتوماتیک یاران
۲
راهنمای نصب، استفاده و نگهداری: موتور گیربکس آسانسور- آسانسور سعید
۳
شیوه اتصال صحیح موتور گیربکس مونتاناری (MONTANARI) یاتاقان‌دار بر روی شاسی- آسانسور سعید