محصولات فروشگاه

نمایش یک نتیجه

درب طبقه سماتیک- اتوماتیک

 • عرض (سانتیمتر): 100, 70, 80, 90
 • ارتفاع (متر): 2, 2.10
 • جهت بازشو: چپ, راست
0.000 ریال61,400,000.000 ریال

درب طبقه یاران- اتوماتیک

 • عرض (سانتیمتر): 100, 60, 70, 80, 90
 • ارتفاع (متر): 2, 2.10
 • جهت بازشو: چپ, راست

درب کابین سماتیک- دولته تمام اتوماتیک

 • عرض (سانتیمتر): 100, 60, 70, 80, 90
 • ارتفاع (متر): 2, 2.10
 • جهت بازشو: چپ, راست
 • سیستم کنترل: با انکدر
75,400,000.000 ریال86,250,000.000 ریال

درب کابین سماتیک- سانترال

 • عرض (سانتیمتر): 100, 70, 80, 90
 • ارتفاع (متر): 2, 2.10
0.000 ریال84,500,000.000 ریال

درب کابین یاران- دولته تمام اتوماتیک

 • عرض (سانتیمتر): 100, 60, 70, 80, 90
 • ارتفاع (متر): 2, 2.10
 • جهت بازشو: چپ, راست
 • سیستم کنترل: معمولی
0.000 ریال69,600,000.000 ریال

درب کابین یاران- دولته تمام اتوماتیک با انکدر

 • عرض (سانتیمتر): 100, 60, 70, 80, 90
 • ارتفاع (متر): 2, 2.10
 • جهت بازشو: چپ, راست
 • سیستم کنترل: با انکدر
48
0.000 ریال

درب کابین یاران- سانترال

 • عرض (سانتیمتر): 100, 80, 90
 • ارتفاع (متر): 2, 2.10
0.000 ریال

درب کابین یاران-نیمه اتوماتیک

 • عرض (سانتیمتر): 100, 70, 80, 90
 • ارتفاع (متر): 2, 2.10
 • جهت بازشو: چپ, راست
0.000 ریال69,600,000.000 ریال
جهت ورود نام کاربری و پسورد خود را وارد نمایید.

 

Sign in with

برای عضویت جدید اینجا را کلیک کنید.