دوازدهمین سمینار آسانسور و پله برقی ایران

برگزاری دوازدهمین سمینار بین‌المللی آسانسور و پله برقی ایران

برگزاری دوازدهمین سمینار بین‌المللی آسانسور و پله برقی ایران  در دانشگاه کوشا با حضور میهمانان داخلی و خارجی و متخصصین آسانسور ایران 

برای ارایه مقالات و دستاوردهای خود با مرکز رشد دانشگاه کوشا در تماس باشید.

نگاهی بر یازدهمین سمینار آسانسور و پله برقی