ردیف موضوعات گزینه
۱
استاندارد 1-6303، استاندارد ملی آسانسورهای کششی برقی
2
استاندارد 2-6303، استاندارد ملی آسانسورهای هیدرولیکی
3
مبحث 15- مقررات ملی ساختمان، آسانسورها و پلکان برقی
4
استاندارد 11800- فواصل ایمنی
5
کتاب طراحی آسانسور- جانفسکی، ترجمه دکتر احمد اصل حداد
6
سیم فولادی کشیده برای طناب‌های بالابر (آسانسور)- ویژگی‌ها
7
مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها قسمت 77: آسانسورهای در معرض زلزله
8
مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورها قسمت 73: رفتار آسانسورها در وقوع آتش‌سوزی
9
ایمنی ماشین آلات- فاصله‌های ایمنی برای جلوگیری از دسترسی اندام‌های بالایی و پایینی بدن به مناطق خطر